Jak sporządzić testament zgodny z prawem?

[REKLAMA]

Podstawowym wymogiem, jaki musi spełnić osoba sporządzająca testament, jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeśli są one ograniczone lub taka osoba jest ich całkowicie pozbawiona, testament nie jest ważny.

Kto ma prawo sporządzić testament?

Należy także pamiętać, że testament to dokument o charakterze osobistym. Oznacza to, że musi być sporządzony samodzielnie, a nie przez pełnomocnika. Osobisty charakter dokumentu oznacza także, że musi być sporządzony pojedynczo, a nie wspólnie z małżonkiem. Wspólny testament dwóch lub więcej osób także będzie nieważny.

Prawo spadkowe zakłada, że skutki decyzji zapisanych w testamencie, pojawią się dopiero w chwili śmierci. Prawnik od spraw spadkowych zapewnia opiekę nad przebiegiem całego procesu.

Rodzaje testamentu

Obecnie rozróżniane są dwa rodzaje testamentów:

– zwykły,
– szczególny.

Testament zwykły, to dokument sporządzony przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W tym obszarze wyróżnia się testament wykonany własnoręcznie, który sporządzany jest odręcznie i opatrzony zostaje datą i podpisem. Choć brak daty nie unieważnia zapisu. Należy jednak pamiętać, że kluczowe jest napisanie go odręcznie. Oznacza to, że zgodny z przepisami będzie dokument wyryty na ścianie, w szkle lub drewnie, napisany szminka, farbą lub kredkami, lecz nieważny będzie dokument napisany na maszynie lub komputerze i jedynie podpisany odręcznie.

Testament zwykły może mieć także formę notarialną sporządzoną w formie aktu notarialnego przez notariusza, ale także ustną w obecności dwóch świadków wobec wójta (lub innego urzędnika tego szczebla, np. prezydenta miasta Warszawa, burmistrza, starosty, etc.). Adwokat Laskowska świadczy usługi prawnicze dotyczące kwestii spadkowych.

Testament szczególny zostaje stworzony jedynie w sytuacjach obawy o rychłą śmierć lub w warunkach uniemożliwiających sporządzenie testamentu zwykłego. Należy jednak pamiętać, że ulega on unieważnieniu po sześciu miesiącach, o ile spadkodawca nie zmarł.

Jednym z rodzajów testamentu szczególnego jest testament ustny w obecności trzech świadków. Aby pozostał on ważny, konieczne jest potwierdzenie go przed sądem przez co najmniej dwóch świadków, lub sporządzenie testamentu zwykłego po czasie.

Testament wojskowy również jest odmiana testamentu szczególnego. Jest określony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej.

Jakie okoliczności mogą spowodować, że testament jest nieważny?

Prawo spadkowe wyszczególnia podstawowe kryterium powodujące nieważność testamentu – sporządzenie go, gdy spadkodawca jest w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji, a tym samym świadome wyrażenie woli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *